Nederlands English

Wat u kunt verwachten

De doelstelling van Nederlof Services is hulp te verlenen bij inbedrijfstellingen en service werkzaamheden. Projectbegeleiding tijdens nieuwbouwprojecten op elektronisch gebied is eveneens onderdeel van de doelstelling en een belangrijke rol in het gehele proces.

Nadat een installatie 'mechanical complete' is, kan worden begonnen met het testen van de verschillende installatieonderdelen. Vaak worden hiervoor draaiboeken opgesteld om het testen in goede banen te leiden. Het testen dient nauwgezet en in kort tijdsbestek te worden uitgevoerd waarbij vele vakdisciplines betrokken zijn.

Nederlof Services helpt u een goede installatie op te leveren tijdens een zo kort mogelijk en vloeiend proces. Alle bevindingen van de inbedrijfstelling worden in een eindrapport vastgelegd, waarmee kan worden vastgesteld of de installatie klaar is om overgenomen te worden.