Nederlands English

Referenties

Inbedrijfstelling Spartacus

In de loop van 2020 heeft Royal IHC besloten om zijn inbedrijfstellingsteam uit te breiden met Rene Nederlof als inbedrijfstellingscoördinator missieapparatuur achterschip voor de grootste snijkopzuiger ter wereld. Op basis van zijn track record in de inbedrijfstelling van complexe (bagger)schepen waren we ervan overtuigd dat hij van toegevoegde waarde zou zijn om op een gestructureerde manier de nodige vooruitgang te boeken en de gevraagde kwaliteit te leveren tijdens de inbedrijfstelling van de hoofd- en hulpspud installatie. Hoewel het een uitdaging was en de omstandigheden waarin Rene moeilijk samen met de steun van zijn teamleden de klus kon klaren op een zodanige manier dat zowel IHC als onze klant er de vruchten van plukten. Met zijn kennis, vakmanschap en toewijding over elektronica en automatisering binnen de inbedrijfstelling van 'state of the art' baggerschepen zorgde hij voor de dagelijkse gang van zaken en bereikte hij de mijlpalen voor de inbedrijfstelling op middellange/lange termijn in lijn met de algehele inbedrijfstellingsplanning.

Robert Leeuwestein - Teamleider Inbedrijfstelling - Koninklijke IHCInbedrijfstelling Maas en Mersey

Vanaf eind 2020 heeft Rene bouwbegeleiding en commissioning gedaan voor Van Oord voor de water injectie vaartuigen Maas en Mersey vanaf het moment dat de schepen als casco in Nederland kwamen. De schepen hebben een diesel elektrische installatie met een batterij pakket. De schepen hebben een hoge mate van automatisering gebaseerd op het VOCAM/VODAS platform. Rene was verantwoordelijk voor de gehele elektrische installatie welke bestond uit een scheepsgedeelte en de water injectie installatie, als wel het testen van de IO punten en de software.

Rene is een prettig persoon om mee te werken en heeft gedegen kennis van elektra, plc’s en automatisering. Daarnaast werkt hij precies en gestructureerd en staat hij voor zijn werk. Rene streeft ernaar om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken en doet wat daarvoor nodig is. Al met al is Rene een goede teamspeler die het elektrische pakket kan afdekken waarbij hij ook voor een goede sfeer in het team zorgt.

Rick Jansen - Projectmanager Maas en MerseyVox Amalia - Van Oord

René is op 8 April 2019 toegevoegd aan het project team “nieuwbouw VOX AMALIA”. De VOX AMALIA is een “in house” sleephopperzuiger ontworpen door Van Oord en gebouwd in Spanje. De inbedrijfstelling van het schip is gedaan bij Damen Shipyards in Schiedam.

René was binnen het Van Oord project team verantwoordelijk voor het afmaken van de engineering en elektrische installatie aan boord van het “Dredge Control System” (DCS) en de interfacing van het DCS met de bagger equipment. Het DCS wordt gebruikt voor de control en monitoring van alle bagger equipment aan boord. Tijdens het afmaken van het DCS zijn op zijn advies diverse wijzigingen doorgevoerd in elektrische installatie en de I/O kasten van het DCS. Nadat alle kabels van het DCS waren aangesloten en de wijzigingen in de I/O kasten gereed waren zijn de I/O’s van het DCS onder zijn leiding getest en inbedrijf gesteld. Tijdens de test- en inbedrijfstelfase werden er onder zijn leiding dagelijks voortgang vergaderingen gehouden waarbij behalve het Van Oord project team ook subcontractors Alewijnse, Ingeteam en Hycom betrokken waren en aangestuurd werden.

Na de inbedrijfstelling bij Damen zijn het DCS en de bagger equipment verder getest tijdens haven en zee beproevingen. Na succesvol verlopen beproevingen is de Vox Amalia op 15 maart 2020 begonnen op het eerste project, een vooroever suppletie bij Den Helder.

Rene is een prettige persoon om mee te werken, hij werkt serieus en gestructureerd, daarnaast werkt hij goed samen met diverse verantwoordelijke personen van het project team van Van Oord en de bij het project betrokken subcontractors. Rene zijn kennis en ervaring op het gebied van inbedrijfstelling van baggerschepen hebben bijgedragen aan een veilige en technisch goed verlopen inbedrijfstelling zonder incidenten.

Gerard Alkema - Project Manager - Ship Management – Van OordRoyal IHC Bonny River site Manager electrical

Royal IHC heeft Rene ingehuurd als site Manager electrical & automation voor de inbedrijfstel periode van de TSHD Bonny River die Royal IHC liet bouwen door COSCO Guangdong China. Royal IHC was ook verantwoordelijk voor de gehele elektrische en automatisering installatie van zowel het schip als de bagger installatie.

De Bonny River is een Complexe Trailing Suction Hopper Dredger met twee zuigbuizen waarvan 1 er is uitgevoerd met elektrische onderwater pomp waardoor er gebaggerd kan worden tot een diepte van meer dan 100 Meter. Daarnaast is het schip LNG prepared en heeft het een DP2 notatie.

Rene zijn werkzaamheden waren: dagelijks met COSCO en de klant de planning afstemmen en bijhouden, het aansturen van het elektrische & automatisering commissioning site-team wat bestond uit eigen commissioning engineers maar ook commisisioning engineers van de vele onderaannemers. Uiteindelijk was hij verantwoordelijk dat de inbedrijfstelling van de diverse electrische en automatisering systemen op tijd klaar waren voor HAT's, SAT’s afnames en FMEA testen, zodat het schip kon worden over gedragen aan de klant.

Ondanks de tijdsdruk en de moeilijkheidsgraad van zo'n complex schip wist Rene zijn team altijd positief aan te sturen en zorgde hij voor een goede onderlinge sfeer in het team. Daarnaast heeft Rene een uitermate brede kennis en ervaring van het inbedrijfstel procces van zulke complexe schepen. Daar door kon hij zijn team ook technisch goed ondersteunen en kon hij problemen en knelpunten in de planning tijdig herkennen en wist hij de juiste oplossingen aan te dragen.

Zeker ook dankzij Rene is het schip overgedragen aan de klant en was hij voor ons de juiste man op de juiste plaats.

Teunis van Buren - Project Manager - E&A - Royal IHCInbedrijfstelling mission equipment Bravenes

Rene is als commissioning engineer betrokken geweest bij de inbedrijfstelling van de mission equipment van de Bravenes. Dit is een volledig geautomatiseerd valpijpschip dat geschikt is voor het met uiterste precisie installeren van stenen op de zeebodem tot een diepte van 1000 meter. Typische werkzaamheden van het schip zijn het egaliseren van de zeebodem voorafgaande aan de installatie van gas- en olieleidingen (het zogenaamde pre-lay), het vervolgens afstorten van deze leidingen en het stabiliseren van mono-piles van windmolens en andere offshore constructies.

De werkzaamheden van Rene betroffen het inbedrijfstellen van de zgn. mission equipment. Hiermee wordt bedoeld de equipment aan boord welke het stenenstorten mogelijk maakt en bestaat uit een volledig automatische valpijptoren welke dient voor het lanceren van een valpijp en een discharge systeem van diverse feeder belts.

Voor beide systemen heeft Rene van Augustus 2017 t/m Mei 2018 met succes zowel de pre-commissioning als de uiteindelijke commissioning verzorgd. Dit was geen gemakkelijke taak aangezien het een innovatief one-off schip betrof met een zeer verregaande mate van automation. Aangezien de Bravenes platform systemen volledig in regie van Van Oord zijn gebouwd was de taak van Rene zeer complex. Van Oord is zeer tevreden met de assistentie van Rene en de resultaten die hij heeft bereikt; een operationeel schip.

Naast zijn professionele houding en breed kennisniveau op het gebied van inbedrijfstelling en automation is Rene een zeer co-operatieve en prettige collega en is hij een echte teamplayer. Wij hebben als team een leerzame ook een plezierige tijd gehad, ondanks de vele uitdagingen die op ons pad kwamen. Ook beheerst Rene de kunst om jongere en onervaren collega’s te coachen in het complexe speelveld van mechanisatie en automation.

Rene weet hoe complexe systemen op logische en overzichtelijke wijze dienen te worden getest en inbedrijf moeten worden gesteld. Voor het Bravenes project is Rene daarom ook van zeer grote toegevoegde waarde gebleken. Wij bevelen daarom de services van Rene van harte aan.

Johan de Graaf - Project Manager - Ship Management Department - Plant Design & Construction

Svanen gripper update en mobilisatie

Voor de modificatie en mobilisatie van de Svanen is Rene aangetrokken om versterking te geven aan het Van Oord project team. Rene was verantwoordelijk voor een groot aantal E-systemen aan boord van de Svanen welke overhaalt, aangepast en/of vernieuwd moesten worden. Tevens heeft Rene bouwbegeleiding verzorgd aan de nieuwe gripper welke qua planning behoorlijk onder druk stond.

Gedurende het project kreeg Rene een meer coördinerende rol tussen het elektrische gedeelte, software en automatisering zodat de communicatie tussen de verschillende disciplines verbeterde en een optimalisatie in de functionaliteit werd gerealiseerd.

Als project hebben we geprofiteerd van de veelzijdigheid en flexibiliteit die Rene ons bood. Zo is Rene uiteindelijk ook mee gegaan naar de projectlocatie om daar de uiteindelijk in bedrijfstelling uit te voeren.

Net als op de Nexus hebben we weer prima samengewerkt met Rene en wederom goed werkend systeem aan boord kunnen wegzetten.

Gerry Mensink - Project Manager - Van Oord (May-2016)

In 2016 is René als inbedrijfsteller betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de reparatie en modificatie van de TSHD “Volvox Terranova” in Singapore.

Naar aanleiding van het mijn incident in 2014 moest het gehele schip opnieuw inbedrijf gesteld worden inclusief een nieuw PLC-SCADA systeem en een nieuwe frequentie geregelde onderwater pomp en jetpomp aandrijving plus subsystemen.

In deze periode heb ik René leren kennen als een gedreven en accurate professional die zich zowel de bestaande als de nieuwe installatie in korte eigen maakt. Dit bleek met name in gesprekken met toeleveranciers waarin René toonde dat hij de installatie tot op detail niveau op zijn netvlies heeft. Door zijn detail kennis heeft hij veel pijn puntjes in de systeem integratie op tijd waargenomen en mede opgelost en daarmee veel inbedrijfsteltijd bespaard.

Dezelfde eigenschappen , accuratesse en gedrevenheid, toonde hij ook tijdens de uitvoering in Singapore waarin hij het zijn en ons ultieme doel maakt om het schip weer in bedrijfstellen zoals het ooit was bedacht. In dit proces werden schakelkasten en bekabeling origineel gemaakt dan wel schema’s as built gemaakt met als resultaat een nagenoeg storingsvrij schip bij oplevering in december 2016.

Daarnaast is René een teamspeler die de lat voor zich zelf en het team waarin hij functioneert hoog legt en houdt met behoud van een plezierige werksfeer.

Frank de Waard, Project Manager PMR, Van Oord SMD

"Voor het nieuwbouwproces van de Nexus, de nieuwe kabbellegger van Van Oord, is René aangetrokken om assistentie te verlenen aan het elektrische deel van het kabellegsysteem.

Tijdens het project heeft René ook een deel van de automatisering voor zijn rekening genomen. René had de supervisie over de verbindingen tussen de verschillend componenten aan boord met de daarbij behorende systeemintegratie. Onderaannemers werden tijdig geïnformeerd en waar nodig aangestuurd. Qua voortgang en planning wist René goed prioriteiten te stellen.

René is een ervaren specialist met goede kennis van allerlei elektrische systemen, communiceert open en goed, is flexibel, loyaal aan het project en daarbij een prettig persoon om mee samen te werken. Mede dankzij de inzet van René hebben we een kwalitatief en goed werkend elektrisch systeem aan boord."

Gerry Mensink - Project Manager - Van Oord

"Ik heb René ingehuurd voor enkele maanden om de elektrische installatie en apparaten voor te bereiden. Dit voor een onderhoudsbeurt in het dok van één van de schepen uit onze vloot. Ik heb René ervaren als en professional met een berg kennis van elektrische systemen en hij is gespecialiseerd in Dredging Automation systemen. Hij is plezierig om mee te werken, betrouwbaar en flexibel. "
Daan Baljet - Manager Electrical & Automation - Van Oord, 30 juli 2012

"Het bouwen van een zelf aangedreven, op maat gemaakte heavy duty cutterzuiger is geen gemakkelijke opdracht, zelfs als deze wordt gebouwd op een scheepswerf die vertrouwd is met dit soort schepen. Dit komt voornamelijk door het feit dat een dergelijk schip van voor naar achter volledig is geïntegreerd en dat alles op maat gemaakt wordt. Het bouwen van dit schip op een Aziatische scheepswerf kan zeker een uitdaging genoemd worden. Bovendien was dit de eerste heavy duty cutterzuiger in Azië die op maat gemaakt werd.

Het werken met stalen constructies en leidingen is niet nieuw op zo'n werf, maar als de bouw vordert zijn er steeds meer specialisaties nodig, die niet bekend zijn in Azië. En als het gaat om pre-commissioning en de inbedrijfstelling en het beheer ervan, dan haakt de werf af. In dit stadium van het project werd René actief in het Al Jarraf project.

Vanaf het begin van de pre-commissioning organiseerde René de dagelijkse bijeenkomsten, communiceerde met alle betrokken partijen op de werf (werf, elektrische onderaannemer, hydraulische onderaannemer en lokale onderaannemers) en communiceerde hij ook met de Europese betrokken partijen, dit om iedereen op de juiste plek op het juiste moment te krijgen. Verder heeft hij ervoor gezorgd dat: de planning goed gevolgd kon worden, de I/O goed werd gecontroleerd, er toezicht werd gehouden op het spoelen van de brandstof, water en olie aan boord en hij regelde dat al deze acties werden gedaan in de juiste volgorde. Indien nodig controleerde hij zelf de I/O aan boord van het schip.

Al Jarraf werd afgeleverd op 20 juni 2011 en René heeft geweldig werk geleverd. Op dit moment is René bezig met de bouw van onze tweede cutterzuiger in Singapore."

Sven Stroo - Projectmanager Deme, 05 Oktober 2011