inbedrijfstelling bravenes - van oord


Rene is als commissioning engineer betrokken geweest bij de inbedrijfstelling van de mission equipment van de Bravenes. Dit is een volledig geautomatiseerd valpijpschip dat geschikt is voor het met uiterste precisie installeren van stenen op de zeebodem tot een diepte van 1000 meter. Typische werkzaamheden van het schip zijn het egaliseren van de zeebodem voorafgaande aan de installatie van gas- en olieleidingen (het zogenaamde pre-lay), het vervolgens afstorten van deze leidingen en het stabiliseren van mono-piles van windmolens en andere offshore constructies.

De werkzaamheden van Rene betroffen het inbedrijfstellen van de zgn. mission equipment. Hiermee wordt bedoeld de equipment aan boord welke het stenenstorten mogelijk maakt en bestaat uit een volledig automatische valpijptoren welke dient voor het lanceren van een valpijp en een discharge systeem van diverse feeder belts.

Voor beide systemen heeft Rene van Augustus 2017 t/m Mei 2018 met succes zowel de pre-commissioning als de uiteindelijke commissioning verzorgd. Dit was geen gemakkelijke taak aangezien het een innovatief one-off schip betrof met een zeer verregaande mate van automation. Aangezien de Bravenes platform systemen volledig in regie van Van Oord zijn gebouwd was de taak van Rene zeer complex. Van Oord is zeer tevreden met de assistentie van Rene en de resultaten die hij heeft bereikt; een operationeel schip.

Naast zijn professionele houding en breed kennisniveau op het gebied van inbedrijfstelling en automation is Rene een zeer co-operatieve en prettige collega en is hij een echte teamplayer. Wij hebben als team een leerzame ook een plezierige tijd gehad, ondanks de vele uitdagingen die op ons pad kwamen. Ook beheerst Rene de kunst om jongere en onervaren collega’s te coachen in het complexe speelveld van mechanisatie en automation.

Rene weet hoe complexe systemen op logische en overzichtelijke wijze dienen te worden getest en inbedrijf moeten worden gesteld. Voor het Bravenes project is Rene daarom ook van zeer grote toegevoegde waarde gebleken. Wij bevelen daarom de services van Rene van harte aan.

Johan de Graaf - Project Manager - Ship Management Department - Van Oord


<< terug naar overzicht